dedo Vasiľ (ded_vasilij) wrote,
dedo Vasiľ
ded_vasilij

Zvěrstva vojáků / О солдатских зверствах.

Tyden.CZ, 21.03.2015 16:30 : O ženách znásilněných Rudou armádou česká historie mlčí.

Od března do listopadu 1945 znásilnili vojáci Rudé armády na území dnešní České republiky tisíce žen, mnohé i ubili. Téma je ale podnes tabu, čeští historikové se mu zatím nevěnují.

Přes hranice dnešní České republiky se Stalinovi rudoarmějci poprvé prostříleli 17. března 1945 u městečka Osoblaha na Krnovsku. "V Česku pořád neradi slyšíte, že to nebylo jen osvobození, že šlo zároveň i o násilnou okupaci," podivuje se švýcarský historik Adrian von Arburg, toho času pedagog Masarykovy univerzity v Brně. A každá okupace přináší teror včetně zabíjení civilistů a znásilňování. Arburg se diví, že se čeští historikové dosud nezabývali právě násilím rudoarmějců na tuzemských ženách.
sssa
K smrti vystrašené patnáctileté holky schované před rudoarmějci pod uhlím a matky s malými dětmi třesoucí se o čest a život. Příchod rudé armády se pro tisíce československých žen proměnil v nepopsatelnou hrůzu, kde však po sedmdesáti letech hledat přímá svědectví tehdejšího teroru? Pomoci může i náhoda, dokonce i lidé z nejbližšího okolí, rodina či přátelé. Autor tohoto textu se třeba každý týden potkává se sedmačtyřicetiletým spolužákem z ostravského Matičního gymnázia Milanem Krupou, o neblahé události v jeho rodině z jara 1945 však dosud nepadlo ani slovo. Přitom jeho babičku Hedviku rudoarmějci hromadně zneuctili, načež ponížená žena na následky zranění zemřela.

Třiasedmdesátiletý syn znásilněné Rudolf Krupa je svým způsobem rád, že se o násilí páchaném rudoarmějci na civilistech může někomu veřejně svěřit. "Muselo to být strašné, za dva tři dny poté maminka zemřela. Vlastně mám na ni jedinou vzpomínku: leží mrtvá v posteli, na těle svaté obrázky, lidé pláčou a všichni mě hladí po hlavě a chlácholí, že je pouze nemocná."

Takových případů se odehrálo nesčetné množství, tohle je třeba příběh z Brna: "Dvacátého sedmého dubna potkávám v Brně svého přítele lékaře. Strhané rysy obličeje, uplakané oči. V noci vtrhlo k němu několik vojáků Rudé armády a chtěli znásilnit jeho ženu. Jeho stařičký otec klekl na kolena a říkal jim, že po čtyřletém žalářování se vrátil z koncentračního tábora, a prosil, aby ušetřili rodinu. Byl puškou surově odstrčen. Vojáky byla pak znásilněna nejen žena lékaře, ale i desetiletá dceruška."

Ruský teror vůči tuzemským ženám započatý 17. března pokračoval až do listopadu 1945, kdy se sovětské jednotky stáhly z Československa. Z pramenů vyplývá, že Stalin už předem předpokládal, že při tažení na Prahu nebude Rudá armáda za anděly. "Nedivte se, když někteří z našich lidí se nebudou chovat tak, jak je potřeba. Někteří otravují a urážejí děvčata a ženy, chovají se nepřístojně," upozorňoval generalissimus exilového prezidenta Beneše. V písemných směrnicích pak vyzval velitele, že se má "vojsko k obyvatelstvu osvobozených území Československé republiky chovat přátelsky", v terénu však papírový rozkaz z Moskvy mnoho neznamenal.

Další svědectví z roku 1945 najdete v reportáži v nejnovějším čísle časopisu TÝDEN, které vychází v pondělí 23. března 2015.


О зверствах русских солдат .
Чешкие историки предпочитают молчать о судьбах женщин, изнасилованных году солдатами русской армии  в 1945

С марта по ноябрь 1945 на территории Чешской Республики солдатами Красной Армии были изнасилованы тысячи женщин, многие забиты насмерть. Эта темаа табуизирована до сих пор, чешские историки не уделяют ей особого внимания.

Первые солдаты сталина вступили на территорию нынешней Чешской Республики 17 марта 1945 вблизи города Крнов. "В Чехии по-прежнему не удобно говорить о том, что это было не только освобождение, но и насильственная оккупация ", удитверждает швейцарский историк Adrian von Arburg, в настоящее время он преподаёт в университете имени Масарика в Брно. Как и каждая оккупация несет с собой террор, в том числе убийства, пытки и изнасилование гражданских лиц. Arburg недоумевает, по поводу того, что чешские историки специально не изучали вопросы бытового насилия совершенного красноармейцами чешских женщин.

Смертельно перепуганные пятнадцатилетние девочки спрятанные матерями под кучей угля, матери с маленькими детишками трясущиеся от ужаса.
Вторжение Красной Армии для тысяч чехословацких женщин превратилась в неописуемый ужас, где, однако, спустя семь десятилетий искать прямые свидетельства творившегося тогда массового террора? Могу ли я помочь совпадение, даже люди со всей округи, семьей или друзьями. Автор этих строк, каждую неделю встречается с одноклассником из Остравской гимназии Миланом Крупой, но о трагедии, произошедшей в их семье в весной 1945 года мы пока не сказали ни слова. А ведь Хедвигу, бабушку Милана красноармейцы жестоко изнасиловали и она от полученных травм вскоре скончалась.
...
Случаев подобных этому было тогда бесчисленное множество, вот рассказ из Брно: " 27 апреля в Брно я встретил своего друга, врача. Муки на его лице и слезы в глазах, и рассказ про то, как ночью к нему в дом в их дом вломилось несколь солдат кр. армии и стали насиловать его супругу. Его старый отец... упал на колени и и просил их не делать этого, он только что вернулся из концлагеря проведя там четыре года, он умолял пощадить семью. Но его жестоко ударили, оттолкнув прикладом винтовки. Солдаты изнасиловали не только супругу врача но и его десятилетнюю дочурку."...
Начавшись 17 марта русский террор по отношению к женщинам и девочкам продолжался до ноября 1945 года, вплоть до первого отвода советских войск из Чехословакии...
Свидетельства и воспоминания о насилии 1945 года можно прочесть в новейшем номере журнала TÝDEN.
Tags: xxx- hardcore, Никто не забыт, Ничто не забыто, жизнь животных
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments