October 19th, 2016

dedpixto

Про Вальцманов и Менделей

critical_errorr

А вот, кстати.
Столкнулся тут с ещё одной любопытной штукой.

Когда речь заходит про Украину, то понятное дело, завсегда подтягиваются эксперты и критики кровавого режима.
Ну, не нашего, а тамошнего, разумеется.
И вот эти самые эксперты тамошнего президента гражданина Порошенко завсегда кличут не иначе, как Вальцман.
Правило хорошего тона у них такое.

Им от такого названия кажется, будто их суровая критика наливается каким-то особенным смыслом, а слова, срывающие покровы, становятся более весомыми и убедительными.
Хотя, на самом-то деле - это просто показатель.

Collapse )
LIMA

Falošný plastický chirurg

BRATISLAVA. Slovenská lekárska komora sa chce bližšie pozrieť na prípad falošného plastického chirurga Yassina Ghaziho.
Ten pôsobí v estetickej klinike, ktorej Bratislavský samosprávny kraj stopol činnosť.

Klinika nemala povolenie
Klinika od neho nemala povolenie na poskytovanie služieb, napriek tomu v nej spomínaný lekár robil plastické operácie.
Lekárska komora pre TASR potvrdila, že mu nevydávala žiadnu licenciu. Neeviduje tiež, "že by nadobudol špecializáciu v akomkoľvek špecializačnom odbore". Ghazi je ale členom komory. "Budú sa ním zaoberať naše príslušné orgány, a to vo vzťahu k porušeniu povinností etického kódexu zdravotníckeho pracovníka," avizovala komora.
Ako lekár Ghazi podľa komory pracovať môže, "nakoľko spĺňa všetky podmienky na výkon povolania". Je uvedený v registri lekárov vedenom komorou.
Ghazi robil zákroky v Adelais Clinique na Ventúrskej ulici v Bratislave. Kraj voči klinike začal správne konanie. Prípad rieši i Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten teraz zisťuje, či je "subjekt poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona". Ak sa to potvrdí, v zariadení začne dohľad.
Prezident Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie Radomír Kokavec prípad komentovať nechcel.

Trestnoprávna dohra?
Prípad falošného plastického chirurga môže mať aj trestnoprávnu dohru. "Ak sa niekto vydáva za plastického chirurga a nie je ním, pričom si necháva platiť za operácie, môže spáchať trestný čin podvodu. Do úvahy prichádza aj trestný čin poškodenia zdravia," povedal pre TASR súdny znalec a docent trestného práva Peter Kováč.
Trestného činu poškodenia zdravia sa dopustí ten, kto hoci aj z nedbanlivosti vykonáva bez odbornej spôsobilosti úkony zdravotnej starostlivosti. "Podľa dostupných informácii daný lekár nemá príslušné atestačné skúšky, teda mu chýba príslušná odborná spôsobilosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore plastickej chirurgie. Takýto lekár nemôže legálne samostatne poskytovať zdravotnú starostlivosť," upozornil Kováč.
Spoločnosť, ktorá vystupovala ako zdravotnícke zariadenie, nemala potrebné povolenie. "Jej činnosť teda bola nelegálna. Už len to, že neexistuje povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vedie k porušeniu celého radu zákonných povinností. Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez povolenia hrozí pokuta do výšky 33.193 eur," vysvetlil odborník.
Zverejňoval fotografie zo zákrokov
Je otázne, či daný lekár pracoval sám, alebo mal spolupracovníkov. "Ak mal vykonávať zákroky, ktoré ponúkal lege artis, musel s ním spolupracovať anestéziológ, inštrumentárka a ďalší pomocný personál. Tento lekár musel obstarávať špeciálny zdravotnícky materiál. Plastická chirurgia je malý odbor, prakticky všetci plastickí chirurgovia sa poznajú, preto je zvláštne, že nik z pacientov daného lekára nevyhľadal iného plastického chirurga a nedošlo k odhaleniu jeho činnosti," skonštatoval Kováč.
Poukázal tiež na to, že spoločnosť iLaesthetic, ktorá prevádzkovala kliniku, má podľa registra účtovných závierok zanedbateľné tržby. "Je tu aj otázka, či tu nedochádza k odklonu toku peňazí niekam inam. Aj nezaplatenie, neodvedenie či skrátenie daní a odvodov je trestné," doplnil.
Pacientom lekára odporúča kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, aby bolo možné zdokumentovať výšku spôsobenej škody a posúdiť, či nedošlo k poškodeniu ich zdravia.
Ukázalo sa tiež, že lekár zverejňoval fotografie zo zákrokov. V takomto prípade mohlo podľa Kováča dôjsť k zásahu do práva na ochranu osobnosti a možno sa domáhať náhrady nemajetkovej ujmy.


Čítajte viac: http://bratislava.sme.sk/c/20361550/falosny-plasticky-chirurg-zverejnoval-fotografie-zo-zakrokov.html#ixzz4NYUmcyDt
r.i.p.

ZZ TOP не будет.

...в честь всенародного прикольного траура были приглашены ZZ Top и приспущены лифты.
В последний момент Билли Гиббонс не приехал и был замещен 35 тысячами местных статистов-бaджетников, изображавшими социальный лифт-элевэйтер, в едином порыве откликнувшихся на обещание полутора килограмм крупы-сечки от региональной дирекции фирмы KONE и поездки на Paternoster в один конец.

пеес еще см. ZZ Top Car Collection